Draktreglement

I denne mappen kan du se hvordan klubbens konkurransedrakt ser ut og regler for bruk av konkurransedrakt.

Draktbestilling gjøres normalt på vårparten med levering til sesongstart. Klubben sitter med et liter lager av konkurransedrakter til bestilling i sesongen. Ta kontakt med trenerne ved behov utenom hovedbestilling.

Veiledende priser (2015)  – finner dere her: 

Veiledende priser på Konkurransetøy 2015. Disse er subsidiert av friidrettsgruppa da vi ønsker å bygge fellesskapsfølelse gjennom bruk av tøy.

Ta kontakt med Geir Hansen (ghans1@online.no).