Medlemskap i Ås IL

Innmelding i Ås IL

Alle som ønsker å være med i en eller flere av Ås ILs grupper, må også melde seg inn i Ås IL. For å melde deg inn i Ås IL og betale medlemskontingent, gå på www.asil.no , klikk på de tre vannrette strekene  øverst i venstre marg og klikk på "bli medlem".

Får du problemer med innmeldingen, kan du kontakte daglig.leder@asil.no

 

Innmelding i Ås IL Friidrett

Send en e-post til friidrett@asil.no

 

Hva er medlemskontingent?

Medlemskontingent er en årlig betaling for medlemskap i Ås IL. Alle som utøver idrett i en eller flere av idrettslagets grupper må betale medlemskontingent. Summen fastsettes hvert år av Ås ILs årsmøte i mars.

 

Hva er treningsavgift?

Treningsavgift er en betaling som går til friidrettsgruppa. Treningsavgiften går til å dekke gruppas utgifter ved å tilby treninger, utstyr osv, samt at vi dekker en rekke startkontingenter. Beløpet fastsettes og innkreves fra friidrettsgruppa. Medlemmer i friidrettsgruppa må betale treningsavgift og medlemskontingent.

Ytterligere informasjon om medlemsskap i Ås IL finner du her.
Priser for treningsavgiften finner du her