Treningsavgift

Vi har innført halvårs treningsavgift. Vårsesongen er  1.1.-30.6 og høstsesongen er 1.7.-31.12.

Treningsavgift pr halvår 2018 er  for:

Rekrutter (7-9 år):                       NOK 350 

Barn & Ungdom (10-19 år):            NOK 500 

Løpegruppe og voksne:                  NOK 500 

 

Utøvere som ikke trener med oss, men som ønsker å være medlem av en friidrettsgruppe for å kunne løse lisens, samt løpe for Ås på Holmenkollstafetten betaler samme sats som støttemedlemmer.

Støttemedlemsskap koster            NOK 200 pr år

 

Treningstilbudet for de ulike klassene finner du under fliken Trening.

Treningsavgiften går til å dekke gruppas utgifter ved å tilby treninger, utstyr osv., samt at for alle som har betalt treningsavgift dekker klubben startkontigenter på banekonkurranser, samt en egenandel på mosjonsløp i henhold til reglementet (se Dekning av utgifter). Klubben dekker også reise til NM/UM. Dette gjelder opp til veteranklassene.

Husk lisens for alle utøvere over 12 år (Forsikring som dekker skader også under trening).

Ås IL Friidrett dekker ikke kostnader til lisens.