Lisens og Forsikring

  • Utøvere t.o.m. 12 år er forsikret gjennom ordningen til Norges Idrettsforbund. Les mer HER.
  • Utøvere fra 13 år må løse friidrettslisen. Den enkelte utøver gjør det via denne linken: Lisens