Styret i friidrettsgruppa

Leder:        Jo Egil Aalerud
Nestleder:   Hans Petter Overvoll
Kasserer:  Vivi Rognerud
Styremedlem:  Pål Bergan
Styremedlem:  Christoffer Gundersen
Styremedlem:  Jørn Lileng
 

Kontaktinformasjon og kontaktpersoner

Friidrettsgruppa kan nåes på e-post friidrett@asil.no. 

Vi oppfordrer foreldre til nye utøvere å ta kontakt med de aktuelle trenerne for aldersgruppen

Kontaktpersoner

Rekrutter (7-9 år):

Kontaktperson: Kristian Tollan Seiersten (kristsei@gmail.com)

Barn/yngre ungdom (10-14 år):

Kontaktperson: Kristian Tollan Seiersten (kristsei@gmail.com)

Løpegruppe (ungdom fra 14 år og voksne – aktive og mosjonister).

Kontaktperson: Stian Stensland (tjuddur99@hotmail.com)