dagligleder 2019-09-16 11:17:47

Kiosk

 • De som skal ha ansvar i kiosken møter opp minst 1 time før kampstart. Salgsbord står inne i kiosken

  Betaling
  I baggen følger følgende utstyr som skal benyttes i forbindelse med betaling:

  1. Nettbrett med Izettle: Innloggingskoden på nettbrettet står på baksiden av brettet. Izettle- ikonet finner man på startskjermen
  2. Betalingsterminal: Når denne skrus på kobles den sammen med nettbrettet via bluetooth. 
  3. Trådløs 4G router: Denne skal ligge sammen med PC for LIVE kamprapportering i sekretariatet. Nettbrettet og PC-en for LIVE kamprapportering deler nettverket. Avstanden mellom sekretæriatet og kiosken skal være så liten at den gir god nok dekning.

  Vi vil minimere bruken av kontante og har kortleser og VIPPS, men vi kan ta imot kontanter. Ved arrangementets slutt er det ønskelig at man VIPPSer det totale kontantbeløpet til Ås IL Håndball, og tar kontantene privat. Dette er ikke et krav. Bruk salgsrapporeringsarket i permen.

  Alt kjøp skal registreres i Izettle (egen app) på nettbrettet og betalingsmetode velges. Ved betaling med kort overføres beløpet automatisk fra nettbrettet til Izettle- terminalen. Alle produktene vi selger (billetter og kioskvarer) ligger inne som produkter i Izettle- appen. Ingen skal VIPPSE eller betale kontant uten at dette er registrert i Izettle. 

  Billetter
  Start alltid med å rigge til for billettsalg. Ofte vil bortepublikum være tilstede i god tid før første kamp, og vi mister inntekter dersom man ikke får solgt billetter umiddelbart. Det skal tas inngangspenger, kr. 60,- for voksne (over 16 år). Brukt produktet "Inngangsbillett" i Izettle. Det utgis ikke lenger en fysisk inngangsbillett til besøkende. Barn opp til 16 år er gratis og skal ikke ha billett. Trenere, lagledere og styremedlemmer har gratis inngang.

  Kiosksalg
  Begynn med å trakte kaffe og fyll på kanner i kiosken. Basketball og vi kan benytte hverandres kaffetrakter/vaffeljern etc. Ved 2 eller flere kamper selges i tillegg vafler eller kake. Vaffeljern og fettspray til steking er i skapet. Vafler skal stekes på kjøkkenet etter instruks i fra Ås Kommune. Ved steking av vafler ved salgsbordet ute i hallen vil sikringen gå. Brannvarsleren på kjøkkenet skal ikke reagere på vaffelos. Bruk avtrekksvifte. Som varmmat har vi Rett-i-Koppen begre. Prislistene ligger på kjøkkenet. 

  Ved dagens slutt
  Vaffeljern, kaffetrakter og kanner avkjøles og rengjøres nøye! Sett aldri igjen vaffelrøre, kakerester eller liknende i kjøleskapet. Alt som er åpnet spises/kastes. Nesten-tomme beholdere med syltetøy kastes.

  Salgsrapporten skal fylles ut etter endt arrangement. Det er viktig at det påføres på rapporten hvilke vare som mangler evt. hvilke varer det er lite igjen av. Tekniske feil/mangler ved Åshallen må også spesifiseres. Daglig leder vil kjøre ut en rapport fra Izettle og avstemme denne mot kontanter og VIPPS dagen etter hallarrangementet. Alle prislister og plakater tas ned etter hvert arrangement.Alt søppel skal kastes i kontainere på utsiden av hallen (mot jernbanen).

  Husk å låse alle dører og skuffer ved dagens slutt!

dagligleder 2019-09-16 12:39:12

Guide for hallvakt

Oppdatert 1.9.20

Banedagbok for høstsemesteret viser både hvem som spiller og viser hvem som har hallansvar denne våren:

Hallansvar_ Høst2020_010920.xlsx

Gå direkte til www.handball.no for kampdetaljer og eventuelle oppdateringer Banedagbok Åshallen

Alle lag har med ujevne mellomrom hallvakt. Det betyr at laget er ansvarlig for arrangementet rundt kampene. Arrangementene er en viktig inntektskilde for Ås IL Håndball og det er derfor viktig at lagene tar dette ansvaret. Klubben har utarbeidet en «guide» som kan være til hjelp.

For at et arrangement skal gå noenlunde greit kreves det at man har folk nok:

Ansvarlig (1 person): Denne personen er ofte lagleder, men kan også være noen annen. Det meget viktig at det helt klart på forhånd hvem som er den ansvarlige. 

Kiosken (2 personer): Sørger for alt som har med kiosksalg å gjøre. 

Sekretariat (2 personer): Sørger for alt som har med sekretariatet å gjøre. Les mer om sekretariatet her

 

Viktige telefoner

Ås kommune teknisk etat, vakt:                    95 93 96 59
Hallansvarlig Ås IL Håndball, Guri Drottning Aarnes  90 41 90 06

dagligleder 2019-09-16 12:44:12

Hallansvaret

Oppdatert 16.09.19

Personen med hallansvar er ofte lagleder, men kan også være noen annen. Det meget viktig at det helt klart på forhånd hvem som er den ansvarlige. Vedkommende er første som kommer (minst 1 time før første kamp) og siste som forlater hallen. Denne personen må derfor være tilgjengelig hele tiden og kan derfor ikke ha andre oppgaver (kiosk eller sekretariat).

Før arrangementet starter
Bag med adgangskort (koden til adgangskortet står skrevet inne i kortholderen), nøkler, 2 laptoper (en for kamprapportering og en for salg m/izettleterminal) tråløs router, og perm med papirutgave av salgsrapport, hentes hos daglig leder av Ås IL Guri Drottning Aarnes, etter avtale.
Følgende roller må bekles av arrangørlaget: To personer til å betjene kiosken, og to personer til å betjene sekreteriatet, samt 1-2 for å passe på garderobebruken ( i koronatid) 

Arrangørlaget må i forkant av arrangementet sørge for at det blir laget vaffelrøre, langpanne/boller/kake og påsmurte rundstykker(evt kjøpe inn toastloff m tilbehør). Mengde avhenger av antall kamper. Ta kontakt med andre lagledere i klubben som har erfaring med arrangementer ved spørsmål om mengde/antall.

 Basert på hvor mange kamper som skal spilles forbereder hallansvarlig for at medlemmer av laget lager vaffelrøre

Ved brann
Lagleder leder rømning ved brannalarm.

Kamprapportering
Normalt rapporteres alle kamper direkte på egen laptop 
I permen finnes det papirutgave /reserve kamprapporter hvis elektronsik rapportering ikke fungerer.

Salg og rapportering
Kiosksalg og inngangsbilletter skjer ved betaling med kort (izettleterminal) eller VIPPS, og alt registreres inne i iZettleprogrammet i salgslaptopen. Kontantsalg giodtas ikke i koronatider. Merk at produktoversikten i programmet også inneholder produkter for svømmegruppa. Bruk kun de forhåndsmerkede produktene med håndball i produktnavnet.

Papirutgave av salgsrapport i permen skal fylles ut. og legges tilbake i permen. Eventuelle mangler i kiosken eller i hallen noteres på arket slik at dette kan tas tak i av Hallansvarlig.

Åpning
Ansvarlige har adgangskort og nøkler, og låser opp (i denne rekkefølgen): 

 • Hovedinngang. Koden til adgangskortet står skrevet inne i kortholderen.
 • Kjøkken og skap på kjøkkenet slik at man raskt kan begynne å selge.
 • Den sydvendte døra bak, slik at lagene kan komme til garderobene. Samtidig må garderobedører merkes med navn på lag. Husk å merke både døra ut mot inngangen og døra inn mot hallen. Bruk post-it lapper, ligger i kassa. NB! Sjekk egne rutiner pga korona
 • Låser opp rommet under tribunen.
 • Låser opp speakerbua innerst på tribunen.
 • Låser opp dommergarderobene.
 • Det er viktig å skru på det trådløse nettverket tidlig, slik at nettbrettet til kioisken kommer på nett. Selve routeren skal ligge i sekretariatet og lades med kabel i PC.

 

Dommere
Sjekk om dommere kommer! 
Hvis dommerne ikke har dukket opp 15 minutter før kampen, må den ansvarlige først prøve å ringe dem. Tlf nr skal være tilgjengelig via kamprapporteringssystemet eller appen MinHåndball. Ved mangel på dommere er det vi som arrangør som har ansvar for å avvikl  kampen. En akuttløsning kan være å be en trener eller en fra publikum om å dømme. Uansett bør kampen avvikles. Dommeransvarlig i klubben kan også kontaktes for råd. 

Alle dommere får oppgjør fra klubben og sender eget skjema til klubben. Det skal aldri utbetales dommerhonorar fra kassa! 

Annet, feil og mangler
Ansvarlige kontakter kommunen ved akutte feil eller mangler (telefon 95 93 96 59). Ansvarlige må også være tilgjengelig for spørsmål fra gjestende lag.

Ved dagens slutt
Sjekk at 

 • Alle garderober er sjekket og lys er slukket
 • Alle dører på baksiden er stengt
 • Rommet under tribunen er låst
 • Tribuner er ryddet
 • Benker, bord og utslagsvask er rengjort og brukt klut er kastet
 • Alle søppelposer er samlet i svart sekk, og kastet i container bak hallen
 • INGENTING av matrester skal ligge igjen på kjøkkenet, heller ikke i kjøleskapet ( kun syltetøy og sennep/ketchup)

 

Lås ytterdøren ved å dra kortet. Hallen må aldri forlates ulåst! Hvis dørene ikke låses, ring kommunal vakt på tlf 95 93 96 59.

Bagen med perm, kasse, laptoper, trådløs router og nøkler+nøkkelkort returneres til hallansvarlig Guri Drottning Aarnes ( tlf 90 41 90 06 eller 91 69 06 38) samme kveld eller dagen etter..

dagligleder 2019-09-16 12:50:03

Sekretariatet

Oppdatert 17. januar 2019

Før kampen

Ås IL Håndball har eget bord og 2 stoler i vårt låste rom under tribunen, bruk disse. Du finner også her en plastboks med utstyr som sekretariatet kan ha nytte av (kulepenner, timeout-lapper etc.). Styringsenheten for tavla i hallen skal oppbevares i kiosken. Den skal alltid settes tilbake dit til oppladning etter bruk.

Det benyttes elektronisk kamprapportering for alle kamper fra og med J/G10 . Gamle papirrapporter skal kun benyttes hvis systemet ikke fungerer (ligger i gul perm som følger baggen).  Minihåndball og regionsserie for J/G8 og 9 skal ikke rapporteres. PC for elektronisk rapportering følger baggen. Pin- kode for innlogging står skrevet på 'lokket' til PC'n. Veiledninger og innlogginsinformasjon til MinIdrett/Turneringsadmin finner man på "Skrivebordet" på PC'en. Link til veiledninger for elektronisk kamprapportering (LIVE) finnes også på skrivebordet. Ladekabel til PC følger i baggen. Skjøteledning ligger i boden. Tråløst 4G nettverk følger også med i baggen, og skal ligge i sekretariatet. Fint om denne lades kontinuerlig via PC-en. Kiosken og sekretariatet deler dette nettverket. 

Lagene skal ha sine benker på hver side av sekretariatet. De skal ha 1 timeout-plakat (stor T) hver.

Klargjør tavla med riktig tid for omgangene, se egen video om bruk av tavla i Åshallen . NB! Det er nå følgende 4 omgangstider å velge mellom: 2x15, 2x20, 2x25 og 2x30. Hvis noen skal ha andre omgangstider, meld fra til anders.glende@nexans.com i god tid i forkant.

Sjekk at det ikke er fuktighet på gulvet før kampstart, det kan være skummelt.

For aldersbestemmelser, spilletider og ballstørrelser se Link til handball.no

Under kampen

Sekretariatet består av en sekretær og en tidtaker. Det er svært viktig at begge følger nøye med på spillet og dommere. Sørg for god kommunikasjon med dommere og at dere får med hvilken spiller som scorer. Dersom det er uklart om et mål er godkjent eller ikke skal sekretariatet signalisere med hornet, stoppe klokka og vinke dommerne til seg for å få det avklart. Det er bedre å avbryte en gang for mye enn en gang for lite!

Sekretær fyller inn hendelser i det elektroniske kamprapporteringssystemet iht til veiledningene

Tidtaker signaliserer til dommer når sekretariatet er klar (hever armen) og starter klokka når dommer blåser kampen i gang. Tidtaker oppdaterer tavla med scoringer fortløpende. Hvert lag kan ta 1 timeout per omgang, lagleder gir da sekretariatet sin timeout-lapp. Kun angripende lag kan ta timeout. Det signaliseres med horn, klokka stoppes og timeout startes på tavla. Tavla signaliserer selv når det er 10 sekunder igjen av timeout. Dommer starter kampen igjen, og tidtaker starter klokka. Ved utvisning (2min) stoppes klokka og utvisningstid startes på tavla. Tidtaker starter klokka når dommer blåser kampen i gang igjen.

Etter kampen

Kamprapportene skal signeres av dommerne elektronisk etter kampen (oppgir PIN- kode som legges inn i systemet).

Ved dagens slutt:

Bord, stoler, skjøteledning og plastboks med utstyr skal settes tilbake i boden. PC og router skal skurs av og legges i baggen. Styringsenheten for måltavla skal settet på ladning på kjøkkenet. 

dagligleder 2020-09-11 15:05:55

Smittevernsrutiner

KIOSKEN

 • Det skal merkes opp med teip utenfor kiosken, slik at 1meters-regelen oveholdes.
 • det må være desinfeksjonsmiddel tilgjengelig i og rundt kiosken
 • All påsmurt mat skal være innpakket
 • Salget skal foregå via VIPPS eller bankkort, kontantsalg skal unngås
 • Hjemmebakte langpannekaker er kun tillatt dersom kakestykkene er innpakket hver for seg
 • Bak heller boller, muffins osv
 • Stek gjerne vafler
 • Det er INGEN selvbetjening av varer
 • Kaffe, kaker, vafler osv skal selger skjenke i /dele ut direkte til kunden, det samme gjelder syltetøy og ketchup
 • Varer som har passert "Best-før"datoen selges ut til halv pris, og før nyere varer av samme sort selges. Varene er ferdig priset i salgssortementet på iZettle og på prisplakaten

EXTRA s gratis frukt deles opp og legges i beger/kopper og deles ut til egne og bortelagets spillere

 

HALLEN

 • Publikum må registrere seg som besøkende i hallen ( dermed bistår vi kommunen i en eventuell smittesporing)- dette må billettselgerne opplyse alle om
 • Besøksregistrering skjer ved å scanne en QR-kode med mobiltelefon. Da kommer det opp et registreringsskjema 
 • Dersom en person ikke får til QR-registrering, kan skjemaet fylles ut ved å gå til dette nettstedet: bit.ly/AasilHAndball
 • Alle personlige opplysninger slettes etter 14 dager

Garderober og tilhørende toaletter er kun for lag som venter på å få spille. 

Toalettene ved hovedinngangen kan benyttes

Publikum som ikke tilhører samme husstand, skal holde minst 1 meters avstand overalt

Spillere, dommere, trenere og lagledere  skal ikke håndhilse