Anders Glende 2017-09-27 22:55:21

Laglederrollen

 

Viktige informasjonskilder/veiledninger for lagledere

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov

NHF Lover, bestemmelser og reglementer

Lov for Ås IL

NHF Spilleregler håndball

NHFs Kamp og konkurransereglement

NHF Regions Øst Lov

Kampreglement for Region Øst

Sesongreglement Region Øst 2017/2018

Lisens og forsikring

Omberammingsregler Region Øst

Overgang

Beramme og gjennomføre kamper i Regionscup

Aldersbestemmelser, spilletider og ballstørrelser

Årshjul for håndballåret 

Fordele lagets hallvakter

 

Lagleders rolle i Ås IL Håndball

 

1. Hensikt

Denne retningslinjen er utarbeidet for at både nye og mer erfarne lagledere skal vite hvilke oppgaver klubben og laget forventer at lagleder utfører.

 

2. Definisjoner

Begrepet lagleder er ikke nøyaktig definert i NHFs lovverk selv om lovverket beskriver endel av oppgavene som ligger til funksjonen. Vi velger her å definere lagleder som leder av støtteapparatet rundt et håndballag. (Før ble denne rollen ofte benevnt som «oppmann»)

 

3. Ansvar

Trener og lagleder deler ansvaret for laget. Det kan gjerne være flere personer som samarbeider om trener- og laglederoppgavene. Nøyaktig fordeling av oppgavene vil være opp til teamet selv. Trener har normalt ansvar for det sportslige rundt laget, som planlegging og gjennomføring av treninger. Trener er vanligvis lagsansvarlig under kamp. Lagleder vil normalt lede støtteapparatet rundt laget og gjøre de administrative oppgavene rundt driften av laget. I Ås IL Håndball skal både trenere og lagledere være medlemmer i Ås IL

 

4. Gjennomføring

Lagleder har både administrative oppgaver og oppgaver i forbindelse med kamper.

 

Administrasjon

 • Bindeledd mellom trener, foreldre og styret. Bør kjenne alle spillere og foreldre på laget.
 • Gi informasjon til spillere og foreldregruppe, samt gjennomføre foreldremøter.
 • Deltagelse på lagledermøter.
 • Sende inn liste til styret over lagets spillere ved sesongstart og i samarbeid med trener sørge for at klubben får opplysninger om nye spillere i løpet av sesongen i samsvar med medlemsregistreringsskjema.
 • Se til at alle spillere på laget har lisens i det øyeblikket de fyller 13 år.
 • Innkalle og sende påminnelser om dugnader til alle i foreldregruppe.
 • Fordele lagets hallvakter
 • Beramme og organisere kamper i forbindelse med Regionscup, hvis laget er meldt på dette

 

Kamper

 • Lagleder må kunne spillreglementet.
 • I samarbeid med trener melde fra til sportslig leder om påmelding til seriespill.
 • I samarbeid med trener og foreldregruppe melde laget på til cuper og turneringer.
 • Lagleder er ansvarlig for å samle spillerne til hver av kampene og evt organisere kjøring. Anbefalingen er felles oppmøtested og at alle foreldre er med på kamp.
 • Flytting av kamper der det er nødvendig innen tidsfristen.
 • På kamp kan det være inntil 4 lagledere (inkludert trener) på lagsbenken. Av disse skal det være en som er lagsansvarlig = Lagleder A. Vanligvis er trener lagsansvarlig. Kun lagsansvarlig kan henvende seg til tidtaker og sekretær (be om timeout) og i spesielle tilfeller henvende seg til dommer.
 • Lagleder fyller ut kamprapporten og er endel av temaet på lagsbenken på kamp og har ofte ansvar for å hjelpe trener å styre bytter.
 • Lagleder skal ha nødvendig kunnskap om førstehjelp og skadeforebygging

 

Utstyr

 • Holde orden på lagets utstyr som drakter, lags bag m.m.
 • Sikre at lagsbagen til enhver tid er oppdatert, og sørge for at førstehjelpsmappen til laget er i orden og at denne er med på treninger og kamper.

 

Sosialt

 • Organisere sosialt samvær. (Få gjerne med foreldre/spillere i en «sosialkomite».) Minimum en sosial felles aktivitet vår og en høst.

 

Rekruttering

 • I samarbeid med trener, spillere og foreldre jobbe for å beholde spillere og rekruttere nye.
 • Invitere elever fra aktuelle klassetrinn på prøvetreninger e.l. Gjerne i samarbeid med skolene.
 • Samarbeide med trenere/lagledere i andre idrettsgrener i samme aldersnivå om treningstider, fellestreninger og felles forståelse slik at flest mulig har mulighet til å være med på forskjellige aktiviteter lengst mulig.