trinehansensundet69 2016-09-29 23:13:04

Ås IL Håndball's lagoversikt

Alle er hjertelig velkomne til å komme på treningene våre å prøve seg i Håndballgruppa!

Håndballskolen for barn på 1. og 2.trinn. Treninger tirsdager kl. 18-19 i Åshallen.

Ås IL Håndball har følgende lag for aldersbestemte klasser:

J8 (jenter født i 2010)

J9 (jenter født 2009)

J10 (jenter født 2008)

J11 (jenter født 2007)

J12 (jenter født 2006)

J13 (jenter født 2005)

J15 (jenter født 2003)

G8 (gutter født 2010)

G9 (gutter født 2009)

G10 (gutter født 2008)

G11 (gutter født 2007)

G12 (gutter født 2006)

G14 (gutter født 2004)

 

Vi har også damelag, samt et lag for damer over 33 (J33). På alle seniorlagene våre trenger vi flere spillere.