Anders Glende 2017-09-27 22:48:59

Trenerrollen

Nyttige lenker og veiledninger:

NHF Spilleregler håndball

NHFs Kamp og konkurransereglement

Kampreglement for Region Øst

Sesongreglement Region Øst 2017/2018

Aldersbestemmelser, spilletider og ballstørrelser

Håndballtrener.no

Spillerutviklingstrapp

Barnehåndball

Go´og skadefri

Teknikkmerke

Skuddskolen

Fasehjulet

Trening med mening -> Teleskopmodellen

 

Grunnprinsipper ved gjennomføring av treningsøkt

Følgende gjelder for alle trenere ved alle treningsøkter (fom yngste årsklasser):

 • Forbered alle treningsøkter - ikke møt opp med ”blanke” ark

 • Møt opp i god tid, sett ut materiell før treningsstart, har du ledig tid - ta gjerne en prat med spillere som er tidlig ute

 • Angi alltid område for øvelse og spill – pass på at ikke banestørrelsen er for stor (husk at mindre bane gir flere ballberøringer pr. spiller)

 • Fokuser på mange ballberøringer pr. spiller ila treningsøkta

 • Tilnærmet alle øvelser bør foregå med ball

 • Vektlegg individuelle ferdigheter – og coache på dette på treningsfeltet og i kamp (spilløvelser og kamper).

 • Oppfordre spillerne til å prate med hverandre om det som skjer på banen

 

Utstyr for trening

Klubben har ansvar for at den enkelte trener har følgende utstyr til rådighet:

 • 1 ball/spiller

 • Vester i ulike farger

 • Hensiktsmessige antall kjegler

 • Førstehjelpsskrin

 • Eventuelt annet utstyr etter avtale

 

Forventinger

Styret i Ås håndballklubb har følgende forventninger til trenere i Ås håndballklubb.

 • God adferd på trening og kamp. Vis fair play holdning
 • God adferd også utenfor trening, cuper og andre sportslige aktiviteter

 • Møte i god tid for å ha tid til forberedelser og sosial prat med barna

 • At man møter opp på treninger i treningsklær

 • Mobiltelefon ligger på tribunen under trening