Meny

dagligleder 2018-05-02 12:09:52

Ås ILs idrettsskole

Ås ILs idrettsskole er for barn i 1. til 3.klassetrinn , som sogner til barneskoler i Ås.

Idrettsskolen drives av Ås ILs ulike idrettsgrupper i fellesskap. Vi gir deltakerne en smakebit på de ulike idrettene, med opplegg tilpasset aldersgruppen og den korte tide de har til rådighet ( 1 time 2 ganger i halvåret). Vi samarbeider med andre idrettslag/klubber i Ås, slik at tilbudet utgjør en stor bredde.

På idrettsskolen legger vi vekt på bevegelsesglede og mestring på et overkommelig nivå, uten krav til ferdigheter, klær eller utstyr for å bli med. Vi har instruktører fra de ulike idrettsgruppene, i tillegg til to faste koordinatorer/instruktørassistenter.