Orientering

Fire ulike konkurransegrener og en mosjonsform som gir muligheter for alle til å delta.

Orientering handler om å finne fram til bestemte steder (poster) i terrenget ved hjelp av et kart der postene er tegnet inn. Postene skal oppsøkes i en bestemt rekkefølge. Du velger selv vei mellom postene.

Kondisjon, lure veivalg og rask og nøyaktig kartlesing er noe av det en må beherske for å nå helt til topps. På postene stempler du med elektronisk brikke for å registrere at du har vært innom. Orientering har klasser for alle aldre og nivåer og det er derfor aldri for sent å begynne.

Vanlig orientering (løping) er den grenen som er størst og orienteringen skjer løpende, eller gående. Det finnes pr i dag seks konkurranseformer i orientering: sprint, mellomdistanse, langdistanse, ultra langdistanse, stafett og natt. Det arrangeres hvert år om lag 1.000 åpne konkurranser, med til sammen 300 klubber over hele landet som arrangører. Les mer om alle løpene på: http://eventor.orientering.no/Events

Skiorientering (ski-o) er orientering på ski, der orienteringen foregår i et meget tett løypenett.  Løperne står fritt til å velge langrennsteknikk. Kartet har løperne i et stativ på brystet, slik at det kan leses i fart. Les mer om Ski-orientering på www.ski-o.com.

Sykkelorientering (sykkel-o) er en ny gren og derfor en relativt liten, men voksende gren. Sykkel-o ligner på Ski-o, og konkurransene arrangeres i sti/vei rike områder. Kartet festes på et stativ på sykkelen.

Presisjonsorientering (Pre-o) er en konkurransegren uten noe fysisk konkurransemomentet, noe som innebærer at bevegelseshemmede kan konkurrere på tilnærmet like vilkår med de som har full bevegelsesfrihet.

Turorientering (tur-o) er et mosjons tilbud der postene ligger ute hele sommerhalvåret. Du velger derfor selv når du vil ta postene, i hvilken rekkefølge og i ditt eget tempo. Over 200 klubber over hele landet tilbyr turorientering og hvert år går 70.000 nordmenn turorientering. Du kan kjøpe turorienteringsopplegg gjennom en orienteringsklubb eller lokale sportsbutikker og liknende. 
Les mer om turorientering på www.turorientering.no.