Ås IL Orientering

 

Funksjon

Navn

Telefon

E-post

Leder

Eirik Nordhagen

452 83 839

eno@eiriknor.net

Sportslig leder Ås-NMBU

Jo Inge Fjellstad

419 32 631

joinge.fjellstad@gmail.com

Kasserer

Gunnar Tenge

415 20 043

gunnar@tenge.no

Rekrutt

Ingunn Schei

950 80 305

ingunn.schei@tine.no

Matrialforvalter

Kjell Blomseth

480 01 631

kjeblo@gmail.com

VDG ansvarlig *

Eirik Nordhagen

452 83 839

eno@eiriknor.net

Kartansvarlig

Kristen Treekrem

970 46 008

treekrem@online.no

Turorientering

Håvard Steinsholt

934 46 858

havard.steinsholt@nmbu.no

Leder NMBUI Orientering

Kaja W. Nordhagen

916 33 422

kajanordhagen@hotmail.com

       

Rekrutt og nybegynner

     

Reruttering

Lasse Bredal-Knutsen

  lassekn@hotmail.com

Rekruttering

Ingunn Schei

950 80 305

ingunn.schei@tine.no

Rekruttering

Eli Moe

917 46 720

eliomini@yahoo.com

Rekruttering

Ingrid Tveite

905 65 480

ingrid.tveite@gmail.com

 * VDG = Vegetasjon, Dyreliv og Grunneier