Saker fra den gamle skisida kan fortsatt leses

Ås IL har fått ny hjemmeside, men de gamle sakene kan leses på http://asilarkiv.no/ski

2016-11-04
Kristen Treekrem