Neksalgsdugnad tirsdag 6. desember

Julenekene selges tirsdag 6. desember. De ansvarlige for hvert område henter nek på Tannum gård kl. 17-18.

De som ikke har anledning tirsdag 6. desember, kan selge andre dager denne uka.

2016-12-04
Kristen Treekrem

Info fra neksjef Karl Henrik:

 

Nekene hentes på Tannum Gård på veien til Vestby (der nekdugnaden var – gården på høyre siden av veien). Nek hentes kl. 17:00-18:00 tirsdag 6. desember av nekansvarlige.

 

Pris kr 70,- (ny pris) Det kan gis rabatt ved kjøp av flere nek J Bruk tirsdagen til å skaffe vekslepenger og ordne Vipps. I utgangspunktet selges nekene tirsdag 6. desember.  Resten kan tas seinere i uka.

 

Oppgjør for solgte nek betales til skigruppas konto 1135.05.39052 straks nekene er solgt. Fint om dere merker innbetalingen med «Nek». Da Vipps er så utbredt bruker vi også dette ved salget. Nekansvarlige ordner med et mobil nr som det kan Vipps’s til. Karl Henrik ordner med en «lapp» som mobilnummeret kan skrives på og selgere har med seg. Dette får dere utdelt når nek hentes.

 

På lista er nekselgere fordelt på områder. Lite endringer fra tidligere, men noen nye har kommet til (og noen strøket). De med gul utheving og mobilnummer er ansvarlig for hvert område og organiserer henting og salg av nek. Egne liste med selgernavn, epost telefonnummer blir sendt direkte til disse ansvarlige.

 

Karl Henrik (90625550) vil ha et lager av nek i Liaveien 43, slik at de som går tomme kan få flere der.

 

 

 

 

Område

Selgere

Ant nek

Granheimlia/Arneborg/Sollia/

Treekrem (97046008)

120

Dyster/Eldor/Hogstvedtveien

Grepperud

 

 

Berget

 

 

Steine Gulholm

 

 

Dannemark

 

 

 

 

Moer

Thorshov (47236458)

120

(Moer sør / grense Fina)

Vaaje-Kolstad

 

 

Bakkebø / Fjellstad

 

 

Klarén Nielsen

 

 

 

 

Sentrum sør

Gaustad (97076609)

 

(Fina - Drøbak vn)

Nævdal

 

 

Gaustad

 

 

Thude Elen

 

Vil gjerne ha noen ekstra nek

Steinsholt

 

 

Hegstad

110

 

 

 

Kaia

Sjur Tveite (91135948)

130

 

Tveite

 

Gies 10 nek

Ferstad

 

 

Hymer

 

 

Clewing

 

 

 

 

Herumveien / Landåskollen

Frydenlund (95267109)

70

 

Jørgensen Felder

 

 

Røed-Engseth

 

 

 

 

Dysterlia/Gamle Kroervei

Holth-Siegel (450 05 329)

130

 

 

Lundqvist

 

 

Skjevdal

 

 

Lilleheier

 

 

 

 

Danskerud

Wollebek (97114999)

70

 

Eikemo

 

 

 

 

Ås vest

Heir (9406929;99694937)

90

(Vest bygda)

Kure

 

 

Hallbach

 

 

 

 

Rustad

Bergan (92846658)

120

+Langbakken

Myhre / Holten

 

 

Schytz

 

 

Bergseng

 

Tar 5 nek

Huso

 

 

 

 

Holstadveien - jernbanel.

Andersen (92267788)

70

Hellinga + Tårnveien

Gulliksen

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket