Årsmøte torsdag 1. mars kl. 20.00

Årsmøte i skigruppa er torsdag 1. mars kl. 20 i varmestua.

2018-01-04
Ås IL ski

Det vises til innkalling til årsmøte.

Torsdag 1. mars kl 20:00.

Årsmøtet avholdes i varmestua.

 

 

Sakliste for årsmøtet

 

 

Sakliste:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Vedta gruppas budsjett

7. Valg

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket