nordseth20163295 2016-11-11 17:11:57

Hvem er vi

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Tore Husum 913 44 670 tohusum@online.no
Sekretær Geir Goffeng 905 61 861 K9gruppen@gmail.com
Kasserer Odd Munkeby 950 70 730 t.munkeby@gmail.com
Styremdlem Jan Erik Johansen 971 14 837  
dagligleder 2018-05-02 13:04:11

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for Trimgruppa er 

Tore Husum, e-post tohusum@online.no